Čpp

Kapara

Kapara je određena suma novca kojom zakupac garantuje da će u nekom narednom periodu uzeti stan u zajam, a da će zakupodavac baš njemu izdati stan. Služi kao osiguranje i jednoj i drugoj strani od eventualnih promena u izdavanju nekretnine. Ako zakupac odustane od iznajmljivanja stana, zakupodavac zadrzava kaparu, a ako zakupodavac odustane od izdavanja stana zakupcu se vraća dupla kapara.

Depozit

Depozit je određena suma novca kojom se zakupodavac osigurava da će nekretnina biti vraćena u prvobitno stanje. U slučaju da se nakon izlaska zakupca stan vratio u prvobitno stanje zakupcu se vraća depozit, a u slučajevima kada stan nije vraćen u prvobitno stanje, zakupodavac ima pravo da zadrzi deo depozita ili ceo ako su potrebni veći radovi (ili nisu plaćeni računi). Često se u praksi događa da depozit ostaje zakupodavcu u slučaju izlaska zakupca pre ugovorenog roka zakupa

Vlasnička dokumenta

Vlasnička dokumenta su bitan deo prilikom potpisivanja ugovora o posredovanju. Vlasnik nekretnine time pokazuje da je stvarno vlasnik i da ne postoji mogućnost reizdavanja. Po zakonu o posredovanju, član 23 tacka 2 i 5, zakupodavac je dužan da dostavi posredniku na uvid originalna dokumenta i da mu dostavi fotokopije istih.

Vlasnička dokumenta su: vlasnički list, Kupoprodajni ugovor, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju, rešenje o nasleđivanju… Ali, tu ne spadaju na primer račun za struju i porez, jer ne sardže sve informacije kao vlasnički dokument. Svaki vlasnički dokument mora da sadrži 5 stvari:

  • Ime i prezime vlasnika ko je predmet ugovora o posredovanju
  • adresa nekretnine
  • katastarska parcela
  • katastarska opština
  • pečat overe (od strane opštine, suda, notara itd.)

Ugovor o posredovanju

Ovo je ugovor kojim se regulišu prava i obaveze ugovornih strana, u ovom slučaju posrednika i nalogodavca (vlasnik stana i/ili zakupca).

Ugovor o posredovanju pored prava i obaveza posrednika i nalogodavca, naročito sadrži podatke o posredniku i broju pod kojim je upisan u Registar posrednika, nalogodavcu, vrsti i bitnim elementima pravnog posla u cilju čijeg zaključenja posrednik posreduje, o visini, načinu i roku plaćanja posredničke naknade, roku važenja ugovora i vrsti i visini troška dodatnih usluga, ukoliko su ugovorene.

Ugovor o zakupu

Ugovorom o zakupu i zakupac i zakupodavac, kao ugovorne strane, regulišu svoja prava i obaveze vezane za nekretninu. U njemu se određuje vremenski period zakupa, visina kirije, visina depozita, obaveze obe strane i šta se radi u situacijama kada obaveze jedne ili druge strane nisu ispunjene.

Ugovor o zakupu je dvostran pravni posao (ugovor) kojim se jedna strana (zakupodavac) obavezuje da drugoj strani (zakupcu) preda na upotrebu određenu nepotrošnu stvar ili određeno imovinsko pravo, a zakupac se obavezuje da mi za to plaća naknadu i da mu po isteku ugovora tu istu stvar ili pravo vrati.

Koliko dugo oglašavate moju nekretninu

Vašu nekretninu ćemo oglašavati sve dok ne realizujemo prodaju/izdavanje. Nas možete smatrati vašim partnerima u ovom poslu. Kao partneri mi moramo zajedno raditi na tome da nekretninu uspešno prodamo/izdamo. Zato je važno da u saradnji imamo profesionalan odnos i da budete otvoreni za sugestije u vezi sa cenom, kako ona ne bi mnogo odstupala od tržišne, kao i da budete dostupni za pregovore.

Šta ako se predomislim prilikom prodaje svoje nekretnine?

Razumemo da se u slučaju nepredviđenih okolnosti možete predomisliti i poželeti da nekretninu ne prodate. U tom slučaju imajte na umu da pre nego što odlučite da oglašavate vašu nekretninu morate biti sigurni u svoju odluku, iz razloga poštovanja našeg vremena, odnosno resursa koji su nam potrebni da bi naš tim izašao na teren i napravio onlajn prezentaciju. Ako odustanete od prodaje, kontaktirajte nas i mi ćemo nekretninu povući iz ponude sa našeg sajta.

Pomoć oko procene nekretnine

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu naši agenti imaju potrebno znanje i kvalitetne alate za procenu vrednosti nekretnine, tako da vam apsolutno možemo pomoći i dati procenu vrednosti. Naš cilj je da vašu nekretninu prodate/izdate, i zato vas nikada nećemo savetovati da ponudite cenu koja je znatno veća od tržišne i uvek ćemo vas savetovati da ponudite konkurentnu cenu za vašu nekretninu koja je u granicama vaših realnih očekivanja.

UVEK SMO TU DA VAS PODRŽIMO

KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO?

Za sva dodatnja pitanja, pošaljite nam poruku.

    Compare

    Enter your keyword